Calitate

Sistemul de management integrat este un sistem care integrează toate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel încât să permită realizarea scopului și misiunii sale.

În cadrul Azomureș s-a proiectat și implementat un sistem de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor, ținând cont de:

– mediul organizațional specific și de riscurile asociate acestuia

– necesitățile companiei

– obiectivele de calitate-mediu și managementul responsabil al produselor

– procesele utilizate și de produsele furnizate

– mărimea și structura companiei

Managementul la cel mai înalt nivel își asumă responsabilitatea pentru obținerea excelenței în privința calității produselor fabricate, dar și a satisfacției clienților prin protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător. În acest scop, Azomureș s-a angajat să implementeze, să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat calitate-mediu și managementul responsabil al produselor, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Ca membru al Asociației „Fertilizers Europe”, Azomureș a implementat, menținut și îmbunătățit continuu cerințele Standardului Product Stewardship, cu scopul de a întâmpina nevoile agriculturii și societății, printr-o ofertă serioasă și competitivă de îngrășăminte minerale de înaltă calitate, în conformitate cu principiile Programului European de Responsabilitate față de Mediu.

     adresa de email    

_________________________________

contact

Str. Gheorghe Doja nr. 300

Tîrgu Mureș 540237

Mureș ROMÂNIA


E: office@azomures.com


T: 0040 265 253.700

F: 0040 265 252.627

F: 0040 265 252.706

© 2019 Azomureș. All rights reserved.     Intranet